Notícies

Publicada el dia 08/02/2024

La Bústia Ciutadana rep 254 comunicacions

Han estat 69 consultes, 81 propostes i 104 queixes. S’ha respost el 99,6% de les comunicacions. Es poden fer les comunicacions enviant un correu electrònic a bustiaciutadana@alcoi.org.

Icono Bústia Ciutadana

Durant l’any 2023, s’han rebut en el servei de la Bústia Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi 254 comunicacions (69 consultes, 81 propostes i 104 queixes), en total en són 29 més que l’any passat, que en van ser 225. D’aquestes, 88 consultes han sigut gestionades i contestades directament pel Departament de Participació Ciutadana i, la resta, 166, han sigut traslladades als diferents departaments o serveis municipals per a la seua resolució, coneixement o informe. El departament al qual se li ha derivat un major nombre d’escrits.

La Bústia Ciutadana és l’espai on la ciutadania pot fer les seues consultes, propostes i queixes a l’Ajuntament enviant un correu electrònic a bustiaciutadana@alcoi.org.

La mitjana de propostes rebudes per mes ha sigut de 21,17 propostes. El mes de major nombre de comunicacions ha sigut novembre, amb 29 propostes. En segon lloc, abril, amb 25 propostes i, finalment, juny, amb 24 propostes.

El temps mitjà de resposta a la ciutadania, des que es presenta la comunicació fins que es rep la resposta, ha sigut, durant l’any 2023, de 4,77 dies. S’han contestat el 99,6% de les comunicacions realitzades.

En la distribució per sexes, un 48,82 % de les propostes rebudes han sigut presentades per dones i, un 46,85%, per homes. La resta no han aportat la informació o bé no s’identifiquen amb cap de les anteriors opcions.

Pel que fa a la distribució per barris, cal destacar, en primer lloc, que 101 comunicacions són de caràcter general; és a dir, qüestions que no poden aplicar-se a un barri en concret. Si deixema banda aquestes propostes generals, el barri que ha rebut un major nombre de propostes, consultes o queixes ha sigut la zona de l’Eixample, amb un total de 32 comunicacions, seguit de la zona Nord amb 31. En últim lloc estan les urbanitzacions, amb 1 comunicació.

«Aquest canal comunicatiu entre l’Ajuntament i la ciutadania redunda en una millora dels serveis públics que aquest Ajuntament presta, atés que els ciutadans poden fer arribar de manera ràpida i senzilla les seues propostes, suggeriments, agraïments o queixes relacionats amb temes de competència municipal, els quals són atesos pels diferents departaments municipals tan prompte com és possible. Treballem per fomentar la participació de la ciutadania escoltant totes les persones i col·lectius per, entre totes i tots, millorar la nostra ciutat i la vida dels alcoians i alcoianes», ha explicat la regidora de Participació, Aroa Mira.