Notícies

Publicada el dia 02/04/2024

Màxima sanció per abocament d’enderrocs il·legals

Els residus generats a les obres s'han de tractar per un gestor autoritzat. Està permesa l'aportació gratuïta a l'ecoparc de residus d’obres menors de reparació, fins a 500 kg per obra, aportant la llicència d'obres

Abocament de residus

L’Ajuntament d’Alcoi ha fet la proposta de sanció més alta que contempla l'ordenança d'higiene urbana a una empresa que ha abocat restes d’enderrocs en diversos punts de la ciutat.

El mes d'agost del passat any 2023, van aparéixer diversos abocaments d'enderrocs en diferents punts del terme municipal amb la mateixa tipologia de materials i de sacs. Es va iniciar una investigació conjunta entre els Departaments de Policia Local, Protecció Civil, Urbanisme i Transició Ecològica que va finalitzar en l'obertura d'un expedient sancionador a una empresa constructora que estava realitzant una rehabilitació al centre de la ciutat.

La proposta de sanció, tal com hem comentat, és la més alta que contempla l'ordenança d'higiene urbana, tant pel volum com per la dispersió dels residus abocats, de 3.000 euros. L'empresa ha reconegut els fets i ha abonat la sanció amb una reducció del 20%, pagant finalment per la infracció 2.400 euros.

Cal recordar a la ciutadania que els residus generats a les obres s'han de tractar per un gestor autoritzat i que està permesa l'aportació gratuïta de residus de la construcció i demolició de petites obres menors de reparació (fins a 500 kg per obra) a l'ecoparc aportant la llicència d'obres en vigor corresponent o la declaració responsable.

A més és important assenyalar que l’Ajuntament coneix diversos abocaments il·legals i treballa en la investigació per poder trobar als causants, per aquest motiu en diverses ocasions, el primer pas no és la neteja, sinó deixar-lo per tractar de poder veure al causant en el moment de la infracció.

«Una vegada més insistim a la ciutadania, que aquests comportaments incívics, ens costen a totes i a tots, recursos econòmics i humans que podrien dedicar-se a altres tasques i així poder anar millorant la nostra ciutat i el nostre entorn» afirma la regidora de Medi Ambient, Teresa Sanjuán.

«Necessitem la implicació de tota la ciutadania i la conscienciació per mantenir neta la nostra ciutat, devem denunciar al departament quan detectem qualsevol actuació d’aquest tipus» ha conclòs, Sanjuán.