Notícies

Publicada el dia 11/04/2024

L'Ajuntament regula tots els aspectes que puguen veure's alterats per les pròximes Festes de Moros i Cristians en honor a sant Jordi

S'ha emés un ban amb indicacions específiques i un recordatori de les diferents normatives

Imatge del carrer de Sant Nicolau amb l'Enramada i balcons amb la creu de sant Jordi

L'Ajuntament d'Alcoi ha emés un ban on es detalla la regulació de tots aquells aspectes de la nostra ciutat que, previsiblement, es podran veure alterats per les pròximes Festes de Moros i Cristians en honor a sant Jordi.

Entre molts altres aspectes, el ban indica que el dissabte 20 d'abril hauran de quedar sense mobiliari urbà o elements que puguen constituir un obstacle, els carrers per les quals discorren l'Entrada i la Diana, i també altres com ara  els de Joan Cantó, Sant Josep, el Tap, Sant Joan, Sant Maure, Santa Rita o la Sardina, per motius de seguretat i facilitat d'evacuació.

Així mateix, i per raons de seguretat i d'ordre públic, durant les Entrades de Moros i Cristians, aquelles activitats que disposen de finestres habilitades per a la venda de begudes que recaiguen als carrers o caps de carrer per on passa la desfilada, no podran fer-ne ús sota en cap concepte i hauran d'utilitzar l'accés normal per a l'atenció al públic.

Aquest ban també detalla que està prohibit l'estacionament de vehicles en la totalitat dels carrers del circuit de Festes delimitats pels talls de trànsit. Els accessos pel Pont de Sant Jordi, pel Passeig Ovidi Montllor (Viaducte), Capellà Navarro, Alcassares, País Valencià i Pont Vell de Sant Roc (accés al Terrer), estaran tallats excepte per a càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats i dins de l'horari permés. Cal recordar aquesta prohibició especialment en la plaça Pintor Gisbert del 20 al 22 d'abril.

El ban autoritza la Policia Local a actuar com procedisca en cada cas si es detecta la instal·lació no autoritzada d'altaveus en la via pública o la reproducció de música en els locals o en la via pública, encara que estiguen autoritzats, el volum de la qual puga molestar els veïns o interferir en actes de festes programats, especialment durant les entrades, les processons o la desfilada de bandes.

El document recorda que està prohibit tirar a la via pública tovallons de paper o similars, especialment en les desfilades del dia 20 d'abril, pel perill d'esvarades i caigudes que suposa per a vianants o cavalls. També es considerarà falta lleu tirar des dels balcons i finestres qualsevol element diferent del confeti de 15 mm de diàmetre màxim o les serpentines.

Entre molts altres aspectes és important incidir en el fet que l'article 69.7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana prohibeix el consum de begudes alcohòliques en la via pública excepte quan l'autoritat local ho autoritze en festes patronals. L'Ajuntament d'Alcoi l'autoritza i, tal com diu aquest article: “S'hauran d'adoptar les mesures necessàries que garantisquen el compliment de la prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques als menors d'edat i de les altres prohibicions establertes en aquesta llei”.

El ban parla d'altres aspectes a tenir en compte, com és el cas dels espectacles pirotècnics o la prohibició d'ús de drons en zones de concentració de persones, excepte els dels cossos de seguretat de l'Estat i aquells que tinguen els permisos de l'autoritat competent. Finalment, recorda el deure de mantenir els terrenys, solars, edificis, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat i també que els únics responsables dels danys que puguen produir-se són els propietaris d'aquests, per la qual cosa és la seua responsabilitat mantenir-los en condicions.

Text complet del ban