Notícies

Publicada el dia 14/05/2024

L'Ajuntament d'Alcoi crearà un programa d'exercici físic per a pacients oncològics

Els pacients derivats de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris participaran en un programa especial de 6 setmanes prèvies a la intervenció quirúrgica en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre

Instal·lacions del Complex Esportiu Eduardo Latorre

L'Ajuntament d'Alcoi crearà un programa d'exercici físic centrat en el treball cardiovascular i, principalment, en el de força per a pacients oncològics de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris.

El programa pretén, durant 6 setmanes, oferir 2 sessions presencials en grups reduïts en les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre amb un tècnic de la instal·lació graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport especialitzat en l'àrea de la salut. A més, se'ls pautaran exercicis per a fer en el domicili i per a fer per compte propi altres dos dies per setmana.

Les activitats del Complex Esportiu Municipal es portaran a cap en grups reduïts que tindran entre 8 i 10 pacients i es coordinarà amb el Departament d'Oncologia i Cirurgia de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris.

El programa s'iniciarà prompte i es farà de manera contínua: cada setmana entraran pacients nous derivats de l'Hospital que realitzaran el programa durant 6 setmanes prèvies a la seua intervenció quirúrgica relacionada amb alguna malaltia oncològica.

Cal ressaltar que s'ha demostrat mitjançant nombrosos estudis que una bona condició física i un nivell de força adequat són una bona garantia per a afrontar amb èxit una intervenció quirúrgica oncològica i la posterior recuperació.

“Creiem en l'exercici físic com un mitjà inqüestionable per a garantir la salut de la població, i entenem els serveis públics com a vehicle per a aconseguir aquesta finalitat”, explica el regidor d'Esports, Alberto Belda. L'edil afig que: “Evidentment, aquest programa és possible gràcies a la gestió pública de l'Eduardo Latorre, que ens permet poder tenir aquest espai municipal per a diferents programes de salut que estan en marxa en l'actualitat, com el de recuperació física post-Covid que duem a terme”.

PROGRAMES ESPECIALS

El Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre alberga diferents programes de salut. Per un costat, el programa d'Hidrocinesiteràpia, un programa per a xiquets amb alteracions en el neurodesenvolupament o en situació de risc d3e contraure aquesta malaltia. El medi aquàtic es converteix en una activitat beneficiosa que incideix en el desenvolupament integral de la persona, tant en l'àmbit psicomotor, cognitiu, lúdic, de relaxació, socioafectiu, com a nivell terapèutic. En aquest context, s'afavoreix la formació d'una unió espacial xiquet-mitjà, permetent la percepció de l'esquema corporal i afavorint el desenvolupament global. Tot això facilita una relació més profunda entre l'exterior i interior i intensifica les funcions augmentant les possibilitats de resposta motriu i sensorial. L'activitat aquàtica brinda als xiquets amb alteracions en el neurodesenvolupament o en situació de risc, la possibilitat de beneficiar-se de les propietats terapèutiques de l'aigua realitzant, amb l'ajuda del seu terapeuta i del familiar, una activitat pràcticament normalitzada molt diferent de la que pot realitzar en el medi terrestre.

Igualment, es duen a terme en el CEM Eduardo Latorre el PRONA i el PROMAR.

El programa PRONA o programa de natació adaptada, està adreçat a persones amb qualsevol mena de discapacitat, però amb grau d'autot per a persones amb mobilitat molt reduïda per als quals resulta necessària l'atenció personalitzada, basat en la mobilització d'articulacions i grups musculars. El programa es porta a cap d'una manera individualitzada a causa de les circumstàncies tan específiques d'aquest col·lectiu.

A més d'aquests programes, la instal·lació també compta amb els programes de natació terapèutica per a usuaris que necessiten un assessorament específic sobre malalties o patologies cròniques.

Així mateix, recordem que l'Ajuntament va dur a terme en aquest complex municipal el programa per a la millora de la Condició Física Post COVID-19. Entre les dues edicions del programa, hi van participar un total 17 persones que havien desenvolupat seqüeles després de la malaltia. Totes havien tingut la malaltia en un major o menor grau i presentaven un minvament de les seues capacitats físiques i respiratòries significatives. Després del programa, la millora va ser notable. El programa va constar de huit setmanes d'entrenament i 24 sessions amb exercicis de força, cardiovasculars i respiratoris.