Notícies

Publicada el dia 21/05/2024

El Consell Escolar d’Alcoi acorda per unanimitat les al·legacions perquè la Generalitat no elimine una aula d'El Romeral

Tots els centres educatius d’Alcoi estan representats en el Consell Escolar.

Consell Escolar d'Alcoi celebrat el 20 de maig de 2024

L’Ajuntament d’Alcoi va acollir en la vesprada d’ahir una reunió extraordinària del Consell Escolar d’Alcoi en el qual estaven representats tots els centres educatius per a tractar sobre l’eliminació d’una unitat de 3 anys al CEIP El Romeral abans de saber-se l’alumnat matriculat.

Recordem que, la setmana passada, la Generalitat Valenciana i, en concret, la Conselleria d’Educació, va anunciar l’arranjament escolar per al pròxim curs. Aquest és el document que defineix el nombre d’unitats per centre educatiu. La Generalitat va decidir prèviament a conéixer les dades de matriculació eliminar vora 200 unitats en centres públics, una de les quals, a Alcoi; en concret, una unitat de 3 anys en El Romeral.

Davant d'aquesta situació, el Consell Escolar d'El Romeral va presentar unes al·legacions que ahir van ser tractades pel Consell Escolar d’Alcoi i van ser acceptades per unanimitat.

La principal protesta de tots els centres se centra en el sistema que s'hi aplica, ja que sempre es fa l’arranjament abans de conéixer la quantitat d’alumnat matriculat.

«La nostra postura sempre serà la mateixa: no volem que en la nostra ciutat s’elimine cap unitat de cap centre educatiu. Sempre hem reivindicat que no s’han d’eliminar unitats; per això exigim que aquesta es mantinga», explica el regidor d’Educació, Alberto Belda.

Les al·legacions són les següents:

 1. És un dels quatre únics centres públics que hi ha a la ciutat d’Alcoi. Actualment i tenen les tres línies amb una mitjana de ràtio de 20-22 alumnes. Cal destacar que compten amb una aula UECO, (Unitat Específica en Centre Ordinaris) amb un total de 5 alumnes que fan la inclusió diàriament en les aules ordinàries. A més, en les aules ordinàries, també hi ha alumnat amb una necessitat de suport de grau 3:

  • En Educació Infantil: 4 alumnes amb informe fet i revisat, 2 alumnes en procés d'avaluació, amb possibilitat de ser grau de suport 3.

  • En Educació Primària: 2 alumnes.

 2. La previsió per al curs vinent és:

  • Increment de dos alumnes a l’aula UECO.

  • 16 alumnes de l’aula de dos anys (infantil primer cicle) escolaritzats ja al centre que passen al nivell d’Infantil, 3 anys.

  • Previsió d’una alumna de 2 anys avaluada,  amb escolarització prèvia, que entraria en el nivell 3 anys en el centre el curs vinent amb una intensitat de grau de suport 3.

  Així doncs, aquest alumnat compleix els criteris per a demanar la mesura de reducció de ràtio. Aquest fet implica que passen d’oferir 60 places a 40. Si, d’aquestes 40 places se n’ofereixen només 20, es redueixen moltíssim les possibilitats d’admissió de moltes famílies que estan interessades (són un centre amb prou matrícula).

  Ja han confirmat en El Romeral que, de les escoletes infantils del barri, ja són, almenys, 27 famílies interessades a matricular-se en el centre.

 3. El fet de tenir una aula UECO fa que algunes famílies amb fills i filles amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) s’interessen per escolaritzar-los a Infantil en aquest centre.

 4. Són un centre receptor de molta matrícula sobrevinguda (és la que es fa una vegada passat el període ordinari de matrícula). Concretament, per eixe motiu, ha tingut un increment de matrícula de 49 alumnes, dels quals, 24 han sigut d'Educació Infantil.

 5. Segons consta en les Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2024-2025 (en l’apartat 4.1.2.), en El Romeral no s’ha produït una disminució de l'escolarització ni s’han tingut en compte les peculiaritats de la localitat on hi ha prou més centres concertats que públics i cap supressió en escoles concertades.

«No té sentit que l’actual Govern de la Generalitat parle de llibertat d’elecció de centre i elimine unitats de centres públics abans de deixar triar. És una mesura totalment incongruent», afirma, Belda.

NOVETAT EN LA MATRICULACIÓ

Recentment es va reunir el Consell Escolar Municipal per a tractar les noves mesures en la matriculació imposades per la Generalitat. Com a novetat, per aquest curs torna la zona única; és a dir, que ja no importa el criteri de proximitat als centres educatius. També els centres tornen a tenir un punt discrecional; és a dir, que poden posar criteris propis per a, al final triar, l’alumnat que vulguen acceptar. Aquesta mesures són un model que segrega l'alumnat, possibilita la creació de guetos i beneficia determinats centres concertats, a més d'anar en contra de la política del govern municipal de buscar la mobilitat sostenible evitant desplaçaments.

«Són dues mesures que fomenten la desigualtat, ja que una persona que visca al costat d’un centre educatiu pot ser no hi puga anar per les noves mesures impulsades pel la Generalitat, o que tinga menys punts pels criteris particulars que pot posar cada centre», conclou Belda.