Notícies

Publicada el dia 13/06/2024

L’Ajuntament d’Alcoi rep una subvenció nominal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i demana la prorrogació del conveni

Les ajudes són per ajuntaments amb convenis amb l’AVL

Estudiants entrant en el centre cultural Mario Silvestre

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha acceptat hui l’ajuda concedida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per al Suport als ajuntaments amb convenis de col·laboració singular amb l’AVL per a dur a terme actuacions de promoció i foment del valencià.

Acceptant assumir els compromisos de compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció que són bàsicament executar actuacions de promoció i foment de valencià.

Es tracta de 3.000 euros que aprofiten entre d’altres per a subvencionar el cicle de cinema infantil en valencià, que ha tingut un cost final de 4.577 euros entre el lloguer de les pel·lícules i el treball de l’operadora de Sala.

Cal assenyalar que l’Ajuntament d’Alcoi i l’AVL ja col·laboraven en moltes activitats de promoció del valencià, especialment des del 30 d'octubre de 2009, data en què es va signar el Protocol de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament d’Alcoi per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització lingüística.

En la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2013, el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi va prendre, entre d’altres, l’acord següent: aprovar el «Conveni de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament d’Alcoi per a fer actuacions de promoció del valencià».

Aquest conveni singular de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i l’Ajuntament d’Alcoi ha facilitat la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià, d’assessorament lingüístic, toponímic i legal quant a la promoció i extensió de l’ús del valencià, de fet aquesta subvenció de 3.000 euros s’ha pogut aconseguir perquè l’Ajuntament d’Alcoi té signat aquest conveni singular amb l’AVL.

Aquest conveni de col·laboració es va tornar a signar i actualitzar l’any 2020, concretament va ser signat pel president de l’Acadèmia i l’alcalde d’Alcoi el dia 16 de setembre de 2020, per la qual cosa finalitzarà el dia 16 de setembre de 2024, ja que el conveni té una vigència de quatre anys des de la signatura. Aquest conveni no té impacte econòmic, perquè no comporta cap despesa addicional en les activitats a què afecta.

L’Ajuntament d’Alcoi ja ha enviat a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la documentació perquè done el seu consentiment a una pròrroga del conveni per quatre anys més.

«Des de la nostra regidoria en concret, el Gabinet Municipal de Normalització Lingüística s’encarrega d’atendre les necessitats de l’administració municipal en matèria lingüística i de vetlar pel procés de normalització del valencià, tant a l’Ajuntament com en la vida ciutadana, per mitjà d’activitats i de campanyes. Fomenta, coordina, difon i assessora en tot allò que té a veure amb l’ús i la promoció del valencià i la cultura valenciana en la vida pública i social, per a recuperar l’estatus que té com a llengua cooficial i pròpia del territori, i per a garantir els drets lingüístics de la ciutadania. Aquesta subvenció i el conveni ens ajuden a continuar treballant en la promoció de la nostra llengua en tots els àmbits”, ha destacat el regidor de Política Lingüística, Raül Llopis.