Notícies

Publicada el dia 05/07/2024

Alcoi adjudica les obres de l'edifici administratiu que completarà el complex de Rodes

L'empresa que executarà les obres és la mateixa que està treballant en la resta del parc i compta amb un termini de 18 mesos.

Edifici del carrer Tibi on està previst actuar

La mesa de contractació de l'Ajuntament d'Alcoi ha adjudicat aquest dijous a la UTE VÍCTOR TORMO SLU–ELADIO SILVESTRE S.A. el contracte per a la rehabilitació i ampliació dels dos edificis de d'habitatges adjacents a l'illa de Rodes. El contracte ha sigut adjudicat per 3.489.758,53 euros (IVA inclòs) i serà formalitzat aquesta mateixa setmana a través d'un decret d'alcaldia amb l'objectiu que les obres comencen al més prompte possible.

Els dos immobles en els quals s'intervindrà estan situats en els números 4 i 6 del carrer Tibi i es dedicaran a usos administratius i alguns de culturals. La part administrativa inclourà zones del centre de desenvolupament empresarial especialitzat en àrea tecnològica i d'investigació, des de vestíbul d'atenció, oficines de tallers i reunions i un cotreball públic fins a un espai d'habitatges temporals compartits per a usuaris del Parc Tecnològic que necessiten allotjar-se uns dies.

A més, el projecte inclou la creació d'una casa-museu en un pis del número 6 del carrer Tibi, on es podrà veure l'antiga forma de vida dels habitants de la zona aprofitant que n'hi ha un d'original i en bon estat. En les dos últimes plantes se situaran les oficines municipals.

Tal com subratlla l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés: “Rodes serà un dels projectes més rellevants i transformadors de la història recent d'Alcoi. Amb aquest edifici administratiu venim a complementar el nostre objectiu de generar un ecosistema d'emprenedors i empreses de base tecnològica que retinguen i aprofiten el talent del territori i que, a més, generen riquesa i ocupació”

El projecte ha estat redactat pel mateix equip arquitectònic encarregat del disseny del complex central de Rodes, format per l'arquitecte Ramón Esteve i l'UTE Re-Civic. Les obres també han sigut adjudicades a la mateixa UTE que està treballant en el conjunt de l'illa. Això garantirà una major coherència i rapidesa en els treballs, el termini d'execució dels quals és de 18 mesos a partir de l'acta de replanteig de les obres i una vegada estiga a punt la planificació de seguretat i salut.

L'execució d'aquests treballs està cofinançada per la Diputació d'Alacant, que aportarà 1,2 milions d'euros aproximadament, i per l'Ajuntament d'Alcoi, que es farà càrrec dels 2,2 milions restants.