Notícies

Publicada el dia 08/07/2024

Alcoi estalvia 10.920,42 euros en 2023 gràcies a la ciutadania que voluntàriament participa en el reciclatge de brossa orgànica

L’any passat es van arreplegar 260,32 tones de residus del contenidor marró amb només un 7% de material impropi, una xifra que ajuda a reduir el preu del tractament i abarateix les despeses per al consistori.

Ciutadà obrint un contenidor marró

La bona qualitat dels residus orgànics arreplegats en els contenidors marrons d'Alcoi han suposat un estalvi en el tractament d’aquests que el consistori xifra en 10.920,42 euros.

En l'actualitat, són 1.244 famílies les que voluntàriament s'han adherit a aquest programa de reciclatge, per al qual disposen d'una clau que els permet accedir al contenidor marró. Això evita que es depositen un altre tipus de residus i incrementa l'interès de la ciutadania per la recollida orgànica. En total, durant 2023, se n'han arreplegat 260,32 tones, de les quals, només un 7% s'ha qualificat com a impropi; és a dir, com un altre tipus de residu no orgànic depositat en el contenidor.

El fet que aquesta xifra se situe per sota del 10% fa que es reduïsca significativament el preu que el Consorci de Residus aplica per a tractar la brossa orgànica. D'aquesta manera, en comptes dels 14.239,50 euros que hauria hagut de costar al consistori tractar eixes 260,32 tones de brosa si hagueren contingut més d'un 20% de residus impropis, finalment només ha suposat una despesa de 3.319,08 euros. La diferència entre eixes dos quantitats són els 10.920,42 euros que l'Ajuntament ha aconseguit estalviar.

Segons subratlla la regidora de Transició Ecològica, Teresa Sanjuán: “La participació de la ciutadania és fonamental perquè aquest programa vaja a més, i per això volem animar a tot aquell que vulga fer ús del contenidor marró a sol·licitar-lo”.

S'hi pot participar cridant al telèfon 965 53 71 27, o a través del correu organic@alcoi.org. A canvi, Medi Ambient els facilitarà la clau per a accedir al contenidor marró, bosses compostables gratuïtes i una quantitat de compost gratuït a l'any.

L'edil ha recordat també que, fins i tot amb les compensacions que aconsegueix l'Ajuntament, el rebut de la brosssa no és suficient per a cobrir tot el servei. Per això, encara que cada any es recicla més, no es pot abaixar l'import del rebut, perquè el cost del servei és molt superior al que paga la ciutadania.

Alcoi va generar 21.911,24 tones de residus durant 2023, una quantitat que està quasi mil tones per sota de les 22.738.51 arreplegades en 2022. El Departament de Medi Ambient assenyala que es tracta d'una xifra positiva, sobretot pel que respecta a la fracció resta (el contenidor gris), que disminueix en quasi 300 tones i se situa ja per sota de les 14.500 (3.500 menys que l'any 2017).

Aquestes dades positives són conseqüència d'una major conscienciació ciutadana, reforçada per l'Ajuntament a través de campanyes d'informació i sensibilització. Però també responen a les millores implantades des de 2020 en l'actual contracte de recollida de residus. Entre aquestes destaquen els avançaments en la recollida separativa de la fracció de biorresidus, amb mesures com la implantació de 40 contenidors de residus orgànics per tota la ciutat, repartits entre les 165 illes que hi ha.

D'altra banda, es va introduir el servei d'arreplegada porta a porta a grans productors, amb vora 50 usuaris actualment que inclouen els mercats, centres educatius, hospitals, hotels, universitat, algun establiment d'hostaleria i menjadors d'indústries.

En tercer lloc, també s'ha implementat la recollida porta a porta de fraccions assimilables a domèstic en polígons industrials. S'hi fa una recollida setmanal de la fracció resta, una d'envasos, una de cartó i, en les indústries amb menjador, s'arreplega tres vegades a la setmana la fracció orgànica.

Amb la licitació del nou servei d'arreplegada de residus, s'incrementaran aquestes millores, i l'Ajuntament d'Alcoi preveu, entre altres novetats, incorporar un centenar més de contenidors de matèria orgànica de 2.200 litres, amb la qual cosa cobrirà ja tota la ciutat. A més, es modernitzarà el sistema d'accés i els usuaris i usuàries podran accedir al contenidor marró a través d'un clauer o d'una aplicació mòbil amb codis personalitzats. També s'augmentarà l'arreplegada porta a porta de grans productors.