Està en: Àrees > Accessibilitat

Accessibilitat

L'Ajuntament d'Alcoi s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.alcoi.org

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Existeix contingut no textual amb alternativa textual inadequada en algunes pàgines [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d'UNE-EN 301549:2020]
  • Els vídeos amb àudio no proporcionen subtítols [requisit número 9.1.2.2 Subtítols (gravats) d’UNE-EN 301549:2020].
  • Hi ha camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit número 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2020].
  • Hi ha camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2020].
  • En el portal hi ha continguts en valencià l'idioma dels quals no s'ha etiquetat correctament [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2020].
  • Podria haver-hi errades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podria haver-hi arxius ofimàtics en PDF o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018, que no complisquen completament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 29 de setembre de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 24 de gener de 2022.

Observacions i dades de contacte

 • Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

  A través del formulari de contacte següent o telefonant al 96 553 71 06.

 • Hi pot presentar:

  • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
   • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018, segons l'establit per l'article 3, apartat 4.
   • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  En la Sol·licitud d'informació accessible, s'han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

  A través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades pel departament responsable de cadascuna de les àrees establides en el web.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits indicats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament d'Alcoi.

Contingut opcional

L'Ajuntament d'Alcoi disposa d’un producte de suport, la plataforma tecnològica InSuit, que afig a la pàgina web una capa d'informació semàntica que permet millorar de manera automàtica el compliment de moltes de les recomanacions del W3C en matèria d'accessibilitat web, i converteix el web en més accessible i usable.

Per a activar la plataforma inSuit cal activar la pestanya d'inSuit inserida en el costat esquerre (OPCIONS D'ACCESSIBILITAT).

L'usuari rebrà des de la web les ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seues necessitats i preferències:

 • Navegació amb teclat. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant els comandaments numèrics.
 • Comandaments de veu. Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills Comandaments de veu.
 • Navegació amb sons. Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant una exploració de les opcions disponibles.
 • Navegació senzilla amb botons. Persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
 • Navegació amb polsador. Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant una exploració de les opcions disponibles.
 • Navegació per a visió reduïda. Permet augmentar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura.
 • Navegació senzilla amb text gran. Persones majors o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.