Comunicacions

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

Accés al formulari de contacte