Presentació

Alcoi sempre s'ha caracteritzat per ser una ciutat emprenedora, innovadora i especialment implicada en tots els sectors, i no podia ser menys en l'esport. La gran capacitat d'associacionisme, unit a l'esperit de superació dels alcoians, fa possible que es puguen practicar qualsevol classe d'esports, bé de caràcter competitiu on prima el resultat o també com a mera activitat física on es realitza una pràctica esportiva sense la busca d'uns resultats que porten a l'èxit esportiu.

Des de la Regidoria d'Esports-Centre d'Esports d'Alcoi, es realitza un treball important com a ens canalitzador de totes les iniciatives que en matèria esportiva es produïxen en la ciutat, alhora que es gestiona la utilització de les instal·lacions esportives municipals, es promouen activitats esportives per a tots els ciutadans, es concedixen ajudes tant econòmiques com materials a les entitats esportives locals i es realitza una labor d'assessorament a tots aquells clubs que ho sol·liciten.

En els últims anys, la utilització de les noves tecnologies, constituïx una excel·lent possibilitat de comptar amb instruments que ajuden de manera significativa a la consulta, gestió i tramitació de qualsevol tema d'interés, podent aconseguir que en breu espai de temps s'obtinguen respostes immediates.

Des del Centre d'Esports s'aposta per l'ús de la pàgina web amb continguts actualitzats, sent un mitjà de gran utilitat per a tots els aficionats al món de l'esport.

Alberto Belda

Alberto Belda Ripoll

Regidor d’Esports