Pla industrial

Aquest Pla pretén ser la reflexió estratègica i la resposta pensada i analitzada de la corporació municipal a fi d'abordar una regeneració del teixit econòmic d'Alcoi i, si és possible, la seua àrea d'influència, ubicant al sector industrial i energètic al centre de les polítiques econòmiques i del desenrotllament econòmic municipal. L'elaboració d'aquest pla pretén impulsar un canvi en l'orientació de la política econòmica de les tres últimes dècades, ja que suposa reconèixer la importància crucial de l'activitat industrial i l'eficiència energètica per al creixement i el progrés de la nostra ciutat, com de fet, ha ocorregut en termes històrics.

Pots participar i aportar les teues idees, suggeriments i contribucions a aquest Pla Industrial mitjançant el següent mail: i2plus@alcoi.org

Pla integral de política industrial i2+ (pdf)