Agència Valenciana de la Innovació

Generació de sinergies entre instruments d'impuls de la innovació urbana: CPI Alcoi I Sandbox Urbà Alcoi

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Impuls de la CPI', ha concedit una ajuda de 140.164,90€ per a desenvolupar un projecte on Alcoi continue avançant en el seu procés d'assentament de la Compra Pública d'Innovació (CPI) tant intern com extern a la ciutat d'Alcoi i territori, al qual se sumen els avantatges i aprenentatges d'altres instruments com el Sandbox Urbà, tractant de generar retroalimentació entre tots dos, i en el qual es puga aprofitar l'impuls de nous espais i iniciatives.

Logos Generalitat Valenciana, IVACE +i Institut Valencià de Competitivitat i Innovació, Finançat per la Unió Europea

Metavers Rodes Alcoi

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació', ha concedit una ajuda de 104.379,50€ per a desenvolupar el projecte 'Metavers Rodes Alcoi'. Aquest projecte finalitzarà en 2024. A través del “Metavers Rodes Alcoi” i la seua interconnexió al món real i el món IoT físic, l'ajuntament d'Alcoi promocionarà una tecnologia emergent i amb gran previsió de futur i impacte en les empreses, ciutadans i turistes. Persegueix també estrényer la bretxa digital i social provocada en molts casos pel limitat accés a la tecnologia de determinats sectors de la societat.

Kit Ciutadà Alcoi

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació', ha concedit una ajuda de 108.713,15€ per a desenvolupar el projecte 'Kit Ciutadà Alcoi'. Aquest projecte, que finalitzarà en 2023, persegueix, d'una banda, acostar, promocionar i difondre la tecnologia emergent al ciutadà i comunitat educativa de tots els nivells, implicant la societat.

Projecte per a l'Impuls i la Gestió de la Compra Pública Innovadora (CPI) a l'ajuntament d'Alcoi dins del marc estratègic de l'Agenda Urbana

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Impuls de la CPI', ha concedit una ajuda de 192.000€ per a desenvolupar un projecte on Alcoi es convertisca en agent tractor per a detectar noves necessitats i impulsar la innovació des de la col·laboració pública-privada. Així mateix, dins d'aquest projecte es crearà el marc legal i institucional per a donar legitimitat i formar a un espai de col·laboració pública-privada que afavorisca l'experimentació d'idees, productes, serveis o eines innovadores per a l'administració local

Alcoi Tourist Lab

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación', ha concedit una ajuda de 48.953,03€ per a desenvolupar el projecte 'Alcoi Tourist Lab'.

Alcoi Smart Social

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación', ha concedit una ajuda de 49.000€ per a desenvolupar el projecte 'Alcoi Smart Social'.

Nodos IoT para SMART ALCOI

L' Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Impuls de la CPI', ha concedit una ajuda de 95.200€ per a desenvolupar el projecte 'Nodos IoT para SMART ALCOI'. 

Street Lab Na Saurina d'Entença

L'Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa 'Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación', ha concedit una ajuda de 93.050,50€ per a desenvolupar el projecte 'Street Lab Na Saurina d'Entença'.