Organigrama Municipal

Organigrama general 2020 (pdf)

Organigrama general 2020

Ajuntament d'Alcoi

 • Governança i Règim Jurídic
  • Secretaria General
   • S.I. Atenció a l'Ciutadà
   • Compres
  • Gabinet Jurídic
  • Personal i RRHH
  • Informàtica i Noves Tecnologies
  • Patrimoni Municipal
  • Habitatge
  • Contractació
 • Economia
  • Pressupostos i Comptabilitat
  • Recaptació Municipal
  • Gestió Tributària
  • Inspecció de Tributs
 • Societat i Cultura
  • Cultura i Promoció Lingüística
  • Patrimoni Històric
  • Esports
  • Festes
  • O.M.I.C.
  • Participació Ciutadana
 • Serveis Urbans i Desenvolupament Sostenible
  • Inspecció General de Serveis
  • Brigades
  • Medi Ambient
  • Serveis Externs
  • Instal·lacions Municipals
 • Territori i Indústria
  • Oficina Tècnica
   • Arquitectura
   • Enginyeria
  • Urbanisme i Desenvolupament Industrial
  • Llicències i Obertures
 • Seguretat Ciutadana
  • Policia Local
  • Emergències i Protecció Civil
 • Dinamització Econòmica i Gestió Estratègica
  • Promoció Econòmica
  • Smart City
  • Comerç
  • Polítiques Comarcals
  • Turisme
 • Atenció a les Persones
  • Benestar Social
  • Educació
  • Joventut
  • Sanitat

Banners