Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Borses de treball externes

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

BORSA DE TREBALL D'ASSESSOR JURIDIC DEPT. CONTRACTACIÓ

BORSA DE TREBALL D'ASSESSOR JURIDIC DEPT. CONTRACTACIÓ
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 23/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 24/05/18 - 6/06/18
Llista provisional de persones admeses 13/06/18  
Llista de persones admeses i data la prova 2/07/18  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL D'ASSESSOR JURIDIC SERVEIS SOCIALS

BORSA DE TREBALL D'ASSESSOR JURIDIC SERVEIS SOCIALS
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 13/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 16/04/18 - 2/05/18
Llista provisional de persones admeses 25/05/18  
Llista de persones admeses i data la prova 14/06/18  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR SOCIAL (AMPLIACIÓ)

BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR SOCIAL (AMPLIACIÓ)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 22/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 25/06/18 - 6/07/18  
Llista provisional de persones admeses 6/08/18  
Llista de persones admeses i data la prova 29/08/18  
Anuncis dels resultats      

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 4/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 5/06/18 - 18/06/18
Llista provisional de persones admeses 27/07/18  
Llista de persones admeses i data la prova 28/08/18  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG (AMPLIACIÓ)

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG (AMPLIACIÓ)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 27/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 30/04/18 - 14/05/18  
Llista provisional de persones admeses 25/05/18  
Llista de persones admeses i data la prova 14/06/18  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 27/11/18  
Termini de presentació d’instàncies 28/11/18 - 12/12/18
Llista provisional de persones admeses 20/12/18  
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats  

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL (AMPLIACIÓ)

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR SOCIAL (AMPLIACIÓ)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 22/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 25/06/18 - 6/07/18  
Llista provisional de persones admeses 17/08/18  
Llista de persones admeses i data la prova 10/09/18  
Anuncis dels resultats      

BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE JOVENTUT

BORSA DE TREBALL TÈCNIC DE JOVENTUT
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/12/18  
Termini de presentació d’instàncies 20/12/18 - 4/01/19
Llista provisional de persones admeses 21/01/19  
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats