Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Borses de treball externes

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

MODEL D'INSTÀNCIA

MODEL D'INSTÀNCIA AMB IMPRÉS D'AUTOVALORACIÓ

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA D'ACTIVITAT FISICA

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA D'ACTIVITAT FISICA
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 12/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 8/04/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 12/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 8/04/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG (ampliació)

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG (ampliació)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 27/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 29/04/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTA AQUÀTIC

BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTA AQUÀTIC
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 5/04/19  
Termini de presentació d’instàncies 8/04/19 - 23/04/19
Llista provisional de persones admeses 29/04/19  
Llista de persones admeses i data la prova 15/05/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARXIU

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARXIU
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 28/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 3/05/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D'INSERCIÓ SOCIAL

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D'INSERCIÓ SOCIAL
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 21/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 9/04/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROMOCIÓ D'IGUALTAT

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROMOCIÓ D'IGUALTAT
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 19/02/19  
Termini de presentació d’instàncies 20/02/19 - 5/03/19
Llista provisional de persones admeses 21/03/19  
Llista de persones admeses i data la prova 9/04/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE JOVENTUT (CONVOCATÒRIA SERVEF)

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE JOVENTUT (CONVOCATÒRIA SERVEF)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats      

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE - REOBERTURA termini presentació d'instancies

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE - REOBERTURA termini presentació d'instancies
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 27/11/18    
Termini de presentació d’instàncies 7/06/19 - 20/06/19
Llista provisional de persones admeses 28/06/19  
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats