Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Borses de treball externes

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

MODEL D'INSTÀNCIA

MODEL D'INSTÀNCIA AMB IMPRÉS D'AUTOVALORACIÓ

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU (AMPLIACIÓ)

BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU (AMPLIACIÓ)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 12/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 15/06/20 - 29/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats  

BORSA DE TREBALL D'OFICIAL DE SERVEIS (AMPLIACIÓ)

BORSA DE TREBALL D'OFICIAL DE SERVEIS (AMPLIACIÓ)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 12/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 15/06/20 - 29/06/20
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats  

BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE TEATRE

BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE TEATRE
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 12/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 15/06/20 - 29/06/20
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats  

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL "PANGEA"

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL "PANGEA"
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 7/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 10/02/20 - 20/02/20
Llista provisional de persones admeses 27/02/20  
Llista de persones admeses i data la prova 2/07/20  
Anuncis dels resultats