Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Borses de treball externes

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

MODEL D'INSTÀNCIA

MODEL D'INSTÀNCIA AMB IMPRÉS D'AUTOVALORACIÓ

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE MOBILITAT SOSTENIBLE
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 27/11/18    
Termini de presentació d’instàncies 7/06/19 - 20/06/19
Llista provisional de persones admeses 28/06/19  
Llista de persones admeses i data la prova 26/09/19  
Anuncis dels resultats    

BORSA DE TREBALL TREBALLADOR/A SOCIAL "PANGEA"

BORSA DE TREBALL TREBALLADOR/A SOCIAL "PANGEA"
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases 7/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 10/02/20 - 20/02/20
Llista provisional de persones admeses 27/02/20  
Llista de persones admeses i data la prova
Anuncis dels resultats