Està en: Àrees > Urbanisme > Transparència - Urbanisme

Transparència Urbanisme

Legislació vigent

Planejament urbanístic

Execució del planejament

  • Actuacions de transformació urbanística
  • Gestió dels intruments de planejament (Reparcelacions)
  • Execució de la urbanització

Llicències i autoritzacions

Disciplina urbanística

Registre municipal de solars i edificis a rehabilitar (RMSER)

Convenis urbanístics

Subvencions

  • Subvencions

Eines

  • Eines de consulta urbanística