Versió preliminar PGE inicial (2016)

Pla general estructural

Memòria

Normes urbanístiques

Fitxes zona i gestió

Ordenació BIC El Molinar

Planos

Estudios sectoriales

Acords Grups Polítics

Suspensió de licències