Serveis Socials, Gent Gran i Salut Pública

Aquesta àrea engloba algunes regidories dedicades a atendre directament els grups socials més vulnerables. La Regidoria d'Igualtat treballa per a posar en marxa diferents actuacions que facen possible l'accés de la dona al seu entorn immediat de manera més igualitària, i Gent Gran vol guanyar qualitat de vida per als nostres majors amb un envelliment actiu, enriquidor i integrat. Els Serveis Socials Municipals, per la seua banda, són un conjunt de prestacions i actuacions orientades a la millora de la qualitat de vida, facilitar l'accés als serveis i recursos socials i a la promoció i desenvolupament de les persones.