Avalem Joves Plus 2020

logos Generalitat Valenciana, LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Unió Europea-Fondo Social Europeo. El FSE invvierte en tu futuro

PROGRAMA AVALEM JOVES – EMPUJU 2020

Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, per a l´exercici 2020 (LABORA)

  • Subvenció concedida: 107.467,49 €
  • Persones contractades: 7
  • Ocupacions contractades: 7 Conserges
  • Funcions a exercir: les pròpies del seu lloc de treball segons les necessitats de cada edifici municipal.
  • Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa.
  • Inici i Finalització dels contractes administraitus: 17/12/2019 al 16/12/2020
  • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Aquestos Programes estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)