Avalem Joves Plus 2021

logos Generalitat Valenciana, LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Unió Europea-Fondo Social Europeo. El FSE invvierte en tu futuro

PROGRAMA AVALEM JOVES – EMPUJU 2021

Programa de subvencions d´ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, per a l´exercici 2021 (LABORA)

 • Subvenció concedida: 568.045,68 €
 • Persones contractades: 28
 • Ocupacions contractades:
  • 1 Enginyer Tècnic de Projectes
  • 1 Graduat en ADE
  • 1 Educador Social
  • 1 Tècnic Informàtica
  • 7 administratius
  • 6 educador infantil
  • 11 conserges
 • Funciones a exercir: les pròpies de la seua titulació en els diferents departaments de l’Ajuntament.
 • Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa.
 • Inici i Finalització dels contractes administraitus: 10/12/2021 al 9/12/22
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Aquestos Programes estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)