Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

logo_esports logo_elatorre
Regidoria d'Esports - Centre d'Esports
Av. Juan Gil Albert, 6 - 03804 Alcoi
Tel.: 96 553 71 09
E-mail: esports@alcoi.org

On estem?

Notícies

NOTA INFORMATIVA

Correcció sobre la suspensió d'activitats.

Nota informativa referent a la suspensió d'activitats i restricció d'accés i ús d'instal·lacions esportives.

Convocatòria concessió d'ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2020

Hui 6 de novembre s'ha publicat en el BOP la convocatòria de les bases per les quals es convoca la concessió d'ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de novembre de 2020.

Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància dirigida al Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament d'Alcoi, segons model disponible en la web del Departament d'Esports, i es presentaran en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, (apartat Subvencions de concurrència competitiva d'Esports), en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els documents a presentar són els indicats en la base setena de la convocatòria.

Cal utilitzar els models següents:

Bases Premis de l'Esport d'Alcoi 2020

El Centre d'Esports publica les bases dels Premis de l'Esport d'alcoi, les quals tenen com a objecte regular la concessió dels Premis de l'Esport d'Alcoi 2020:

Bases 'Premios del deporte de Alcoy 2020'

Les entitats esportives de la ciutat podran presentar proposicions per a les diferents categories dels Premis de l'Esport a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, mitjançant la sol·licitut de propòsit general, abans del 13 de novembre de 2020.

Concessió d'una ajuda de la Diputació d'Alacant per l'Escola esportiva d'iniciació esportiva a l'Ajuntament d'Alcoi

La Diputació ha concedit una ajuda a l'Ajuntament d'Alcoi per la realització de la EPI (Escola esportiva d'iniciació esportiva).

En la resolució del 28 d'octubre del BOP de la convocatòria “Pla d'Ajudes a Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi de la província d'Alacant, així com les Entitats esportives municipals dependents d'aquests, per a la realització d'activitats esportives o per al funcionament d'Escoles esportives municipals, anualitat 2020”, la Diputació ha dotat a l'Ajuntament amb 10.543,35 euros per l'activitat de les Escoles Esportives d’Iniciació Esportiva (novembre 2019 a juny 2020).

Concessió d'una ajuda de la Diputació d'Alacant al Ajuntament d'Alcoi per l'adquisició de Trofeus

La Diputació d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament d'Alcoi una ajuda per a l'adquisició de trofeus i medalles. 

En la resolució publicada en el BOP el 27 d'octubre de la convocatòria per al "Pla d'ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d'àmbit territorial inferior al Municipi de la província d'Alacant, per a l'adquisició de trofeus o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l'esport, anualitat 2020", la Diputació ha concedit una ajuda de 696,41€ a l'Ajuntament d'Alcoi.

Recomanacions i propostes front al COVID19 en les instal·lacions esportives municipals

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'ALCOI

L'objectiu del protocol és donar compliment a la normativa aplicable en prevenció del Covid-19 en l'àmbit esportiu, així com establir les mesures bàsiques que s'han de complir en les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats esportives, esportistes i usuaris amb la finalitat de minimitzar el risc de contagi per COVID19, tant en esport aficionat com federat.

Contingut del Protocol.

Les entitats i clubs esportius que tenen assignats dies i horaris per a realitzar els seus entrenaments, així com els que participen en competicions esportives durant tota la temporada, i que per tant fan ús de les instal·lacions esportives municipals, hauran de remetre el document que figura en l'Annex I (ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE) a aquesta Regidoria a través del correu electrònic (deportes@alcoi.org), abans del 15 de setembre, degudament emplenat, amb el segell de l'entitat i signat pel president o responsable de l'entitat, en el qual declaren i accepten conéixer aquest protocol, la normativa vigent que regula el desenvolupament de la pràctica esportiva i l'ús responsable de les instal·lacions esportives municipals.

TEMPORADA 2020/2021

El Centre d'Esports comunica que la tramitació del carnet de les instal·lacions esportives municipals es pot fer a partir de l'1 de setembre.

Tant per renovar-lo com si és la primera vegada, hi ha que aportar un document identificatiu del titular, be l'anterior carnet o el DNI, acompanyat del justificant de l'ingrés corresponent o fer el pagament amb targeta en les oficines del Centre d'Esports (Avda. Juan Gil Albert, 6 - dreta)

CARTELLERA ESPORTIVA

Cartellera cap de setmana