Notícies

Publicada el dia 01/07/2024
Comunicat Centre d'Esports

Des de la Comissió Esportiva del Consell Municipal Centre d’Esports volem a través d'aquest breu escrit condemnar tot tipus de violència en l'esport i expressar la nostra més rotunda repulsa cap a actituds que atempten contra els principis ètics i morals inherents a la pràctica esportiva.

Manifestem la nostra preocupació per diferents fets esdevinguts durant aquesta temporada esportiva en les instal·lacions municipals i preguem a tots els agents implicats ( tècnics, esportistes, famílies…) que recapaciten i entenguen que l'esport és una eina extraordinària per a l'educació dels nostres joves i que a través del mateix tenim tots una gran oportunitat de construir millors societats de futur, més justes i igualitàries.

Som a temps de canviar aquests comportaments i convidem a denunciar a entitats i esportistes qualsevol incident violent o conducta inadequada que es produïsca dins o fora dels terrenys de joc. Sempre comptaran amb el nostre suport.

Així també des de la Comissió informem que les entitats que es vegen implicades en incidents violents rebran les mesures correctives i de sanció que es consideren oportunes per part de l’ organ consultiu.

Recordar finalment, que les instal·lacions esportives són espais lliures de comportaments que agredisquen les llibertats individuals i que el compromís d'aquesta Comissió és total per a garantir que així succeïsca. Tolerància zero davant qualsevol tipus de conducta violenta en l'esport.