Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

logo_esports logo_elatorre
Regidoria d'Esports - Centre d'Esports
Av. Juan Gil Albert, 6 - 03804 Alcoi
Tel.: 96 553 71 09
E-mail: esports@alcoi.org

On estem?

Notícies

Tancament instal·lacions esportives

Per decret d'Alcaldia núm. 191/2021 es prorroguen fins al dia 4 de febrer de 2021 (inclusivament) les mesures establides tant en el decret d'Alcaldia núm. 4975/2020 com el 4987/2020, pels quals s'estableix el tancament de les instal·lacions esportives municipals i la suspensió de les activitats esportives

El dia 4 de febrer de 2021, es revisaran les mesures amb la finalitat de determinar les que s'apliquen a partir d'aqueix moment, en funció de la situació sanitària a la ciutat d'Alcoi.

Recomanacions i propostes front al COVID19 en les instal·lacions esportives municipals

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'ALCOI

L'objectiu del protocol és donar compliment a la normativa aplicable en prevenció del Covid-19 en l'àmbit esportiu, així com establir les mesures bàsiques que s'han de complir en les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats esportives, esportistes i usuaris amb la finalitat de minimitzar el risc de contagi per COVID19, tant en esport aficionat com federat.

Contingut del Protocol.

Les entitats i clubs esportius que tenen assignats dies i horaris per a realitzar els seus entrenaments, així com els que participen en competicions esportives durant tota la temporada, i que per tant fan ús de les instal·lacions esportives municipals, hauran de remetre el document que figura en l'Annex I (ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE) a aquesta Regidoria a través del correu electrònic (deportes@alcoi.org), abans del 15 de setembre, degudament emplenat, amb el segell de l'entitat i signat pel president o responsable de l'entitat, en el qual declaren i accepten conéixer aquest protocol, la normativa vigent que regula el desenvolupament de la pràctica esportiva i l'ús responsable de les instal·lacions esportives municipals.

TEMPORADA 2020/2021

El Centre d'Esports comunica que la tramitació del carnet de les instal·lacions esportives municipals es pot fer a partir de l'1 de setembre.

Tant per renovar-lo com si és la primera vegada, hi ha que aportar un document identificatiu del titular, be l'anterior carnet o el DNI, acompanyat del justificant de l'ingrés corresponent o fer el pagament amb targeta en les oficines del Centre d'Esports (Avda. Juan Gil Albert, 6 - dreta)

CARTELLERA ESPORTIVA

Cartellera esportiva cap de setmana