Està en: Àrees > Esports > Notícies

Notícies

Publicada el dia 27/09/2021
Resolució 21 d'abril per la qual es dona nova redacció a l'Ús mascareta de la Resolució de 24 de març, de mesures de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Resolució de 21 d'abril de 2022 (pdf), de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció al punt resolutiu segon sobre "Ús mascareta" de la Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l''ambit de la COmunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

Resolució de 24 de març de 2022 (pdf), de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.