Esports

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'ALCOI

Publicada el dia 09/09/2020

L'objectiu del protocol és donar compliment a la normativa aplicable en prevenció del Covid-19 en l'àmbit esportiu, així com establir les mesures bàsiques que s'han de complir en les instal·lacions esportives municipals per part de les entitats esportives, esportistes i usuaris amb la finalitat de minimitzar el risc de contagi per COVID19, tant en esport aficionat com federat.

Contingut del Protocol.

Les entitats i clubs esportius que tenen assignats dies i horaris per a realitzar els seus entrenaments, així com els que participen en competicions esportives durant tota la temporada, i que per tant fan ús de les instal·lacions esportives municipals, hauran de remetre el document que figura en l'Annex I (ANNEX I: DECLARACIÓ RESPONSABLE) a aquesta Regidoria a través del correu electrònic (deportes@alcoi.org), abans del 15 de setembre, degudament emplenat, amb el segell de l'entitat i signat pel president o responsable de l'entitat, en el qual declaren i accepten conéixer aquest protocol, la normativa vigent que regula el desenvolupament de la pràctica esportiva i l'ús responsable de les instal·lacions esportives municipals.