Notícies

Publicada el dia 27/07/2020
Aprovació definitiva reglament OMHA

En el BOP del 22 de juliol de 2020, es publica l'aprovació definitiva del Reglament de l'Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi (OMHA) sense que s'haja rebut cap al·legació durant l'exposició pública. L'OMHA vol ser un instrument que possibilite la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge.

Reglament Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi (pdf)