Vivenda

Banners

OBSERVATORI MUNICIPAL D'HABITATGE D'ALCOI

LOGO OMHA 2


L'Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi (OMHA) ja és una realitat després de celebrar la seua constitució al Saló de Plenaris.

Pretén ser un instrument per possibilitar la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge. Durant la constitució d'aquest òrgan de participació, es va presentar un diagnòstic preliminar de la situació de l'habitatge a Alcoi. Un estudi obert a aportacions del ple i que, una vegada estiga acabat, es farà públic a la ciutadania. L'observatori comptarà amb 20.000 euros per realitzar totes les seues funcions.

Entre les tasques de l'observatori està la d'avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes amb la finalitat de permetre’n un control de l’aplicació i proposar-ne correccions o millores; i la planificació i la realització d’indicadors que permeten el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades.

L'òrgan també realitzarà estudis relacionats amb l’anàlisi dels preus de l'habitatge a la ciutat analitzant la seua l'evolució; de l’oferta i la demanda d'habitatges a la ciutat i de la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària. També vetlarà per l’estat i la suficiència del parc públic d’habitatges de la ciutat d'Alcoi, proposant mesures per a garantir la seua idoneïtat i inserció social.

L'òrgan té, entre les seues funcions, la realització d'estudis específics amb la finalitat d’identificar la problemàtica de l’envelliment, despoblació del parc d’habitatges i d’espais de possible exclusió social i confeccionar un decàleg amb solucions per a aquestes problemàtiques.

ACÍ POTS CONSULTAR EL REGLAMENT DE L'OMHA, APROVAT DEFINITIVAMENT I PUBLICAT EN EL BOP DE DATA 22 DE JULIOL DE 2020.

REGLAMENT OMHA

 

PREMSA

TVA- 23/09/2019

ARAMULTIMEDIA 23/09/2019

EL PERIÒDIC 24/07/2020

RADIO ALCOY 16/10/2020

NOTICIASDE 16/10/2020

LES MUNTANYES 19/10/2020

AJUNTAMENT D'ALCOI 22/01/2021

ALCOI23.COM 23/01/2021

 


 

XARXES

AJUNTAMENT D'ALCOI

TV-A

PAGINA66

ALCOI23.COM