Departament d'habitatge - memòria anual 2020

memòria anual 2020

Memòria anual 2020 (pdf) elaborada per la regidoria d'habitatge de l'ajuntament d'Alcoi.