Promoció Econòmica

logo Agencia de Desarrollo Local de Alcoy

El Departament de Promoció Econòmica pretén aconseguir el desenvolupament econòmic i social de l’àmbit local per mitjà del foment d’activitats econòmiques generadores de riquesa i ocupació.

Àrees d’influència del Departament de Promoció Econòmica:

  • Activitat econòmica i desenvolupament local.
  • Estructures necessàries per a l’exercici de l’activitat econòmica: indústria, comerç, mercats, mercats ambulants…

Objectius del departament:

  • Tramitar subvencions en els àmbits de la Comunitat Valenciana, nacional o europeu, relacionades amb temes de promoció econòmica.
  • Obtenir fons per a la millora de les infraestructures locals, que permeten el desenvolupament del municipi.
  • Respondre a demandes d’organitzacions, empreses o altres administracions.
  • Col·laborar amb diverses iniciatives que, en l’àmbit local o en les seues àrees d’influència, puguen desenvolupar entitats i associacions locals.
  • Donar resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania, als destinataris finals: les persones i les empreses.
  • Gestionar convenis de col·laboració entre diferents entitats i l’Ajuntament.
  • Col·laborar amb agents econòmics i socials que actuen en la localitat.