Taller d´Ocupació FORMA´T ALCOI IV, 2023

El programa Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té com a objecte millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a qui va dirigit, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social que possibiliten a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte de formació en alternança, que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

L'Ajuntament d'Alcoi iniciarà el 30 de desembre de 2023 el taller d'ocupació denominat T.E. FORMA´T ALCOY IV,  dirigit a 10 alumnes treballadors i l'objecte d'actuació dels quals és realitzar i integrar operacions de suport administratiu i atenció a usuaris en diferents departaments municipals.

Les especialitats formatives a impartir seràn les següents:

 1. ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat de nivell 1).
 2. ADGG0208 Activitats Administratives en la Relació amb el client (Certificat de Professionalitat de nivell 2).

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents, que s’hauran de reunir en la data d’incorporació al projecte:

 1. Tindre 18 anys o més.
 2. Ser demandants d’ocupació, registrades en un servei públic d’ocupació.
 3. Ser desocupades no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.
 4. Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte de formació en alternança.
 5. Complir els requisits establits en l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l’accés a les accions formatives.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran prioritat per a participar en el programa:

 • Dones.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Persones amb discapacitat o diversitat funcional.
 • Persones en situació o risc d´exclusió social.
 • Persones majors de 45 anys.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones en atur de llarga duració.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals paternes o monoparentals maternes.
 • Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.
 • Persones trans.

DURACIÓ: 12 mesos. 

SALARI: Salari Mínim Interprofessional.

CONTRACTE: Contracte de formació en alternança.

AMB LA SUBVENCIÓ DE: LABORA, Servei Valencià d´Ocupació i Formació. Està cofinançat per la Generalitat, el Ministeri de Treball i Economia Social i en el seu cas, pel Fons Social Europeu Plus.