Taller d´ocupació FORMA´T ALCOI 2020

El programa Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixte d'ocupació i formació que té per objecte millorar l´ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit mitjançant la realització d'obres o serveis d'interés general i/o social que possibiliten a l'alumnat/treballador la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

L'Ajuntament d'Alcoi iniciarà el 30 de desembre de 2020 el taller d'ocupació denominat TALLER D´OCUPACIÓ FORMA´T ALCOI dirigit a 10 alumnes treballadors i l'objecte d'actuació dels quals és realitzar i integrar operacions de suport administratiu i atenció a usuaris en diferents departaments municipals.

Les especialitats formatives a impartir seràn les següents:

 1.  ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat de nivell 1).
 2.  ADGG0208 Activitats Administratives en la Relació amb el client (Certificat de Professionalitat de nivell 2).

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 1. Tindre vint-i-cinc anys o més.
 2. Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en Labora.
 3. Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contrato para la formación y el aprendizaje.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

 • Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones en situació o risc d’exclusió social.
 • Persones majors de 45 anys.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones en atur de llarga durada.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals paternes o maternes.
 • Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.

DURACIÓ: 12 mesos.

SALARI: Salari Mínim Interprofessional.

CONTRACTE: Contracte per a la formació i l´aprenentatge.

AMB LA SUBVENCIÓ DE: LABORA, Servei Valencià d´Ocupació i Formació. Aquestes ajudes son susceptibles de cofinançar-se pel Fons Social Europeu.