Taller d´Ocupació FORMA´T ALCOI III, 2022

El programa Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixte d'ocupació i formació que té per objecte millorar l´ocupabilitat de les persones demandants a les quals va dirigit mitjançant la realització d´ obres o serveis d'utilitat pública o interés social que possibiliten a l'alumnat/treballador la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

L'Ajuntament d'Alcoi iniciarà el 30 de desembre de 2022 el taller d'ocupació denominat TALLER D´OCUPACIÓ FORMA´T ALCOI III,  dirigit a 10 alumnes treballadors i l'objecte d'actuació dels quals és realitzar i integrar operacions de suport administratiu i atenció a usuaris en diferents departaments municipals.

Les especialitats formatives a impartir seràn les següents:

 1. ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat de nivell 1).
 2. ADGG0208 Activitats Administratives en la Relació amb el client (Certificat de Professionalitat de nivell 2).

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 1. Tindre 18 anys o més.
 2. Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació.
 3. Ser desocupades no ocupades o persones ocupades registrades en millora d'ocupació.
 4. Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l´aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran prioritat per a participar en el programa:

 • Dones.
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones en situació o risc d´exclusió social.
 • Persones majors de 45 anys.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones en atur de llarga duració.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals paternes o monoparentals maternes.
 • Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.
 • Persones trans.

DURACIÓ: 12 mesos.SALARI: Salari Mínim Interprofessional.

CONTRACTE: Contracte per a la formació i l´aprenentatge.

AMB LA SUBVENCIÓ DE: LABORA, Servei Valencià d´Ocupació i Formació. Està cofinançat per la Generalitat, el Ministeri de Treball i Economia Social i en el seu cas, pel Fons Social Europeu Plus.