Perfil del contractant i contractació administrativa

A partir del 13/06/2016

Les noves licitacions seran accessibles des de la plataforma de contractació del Sector Públic. Les licitacions iniciades amb anterioritat a esta data seguiran la seua publicació en la Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana.

A partir del 13/07/2012

Les licitacions fins al dia 12/06/2016, tant les subjectes com les no subjectes al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estan accessibles des de la plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana. A partir del 13/06/2016 estaran disponibles en la Plataforma de contractació del Sector Públic.

Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana

Models

Relació de contractes

A partir del 18/10/2018 la relació trimestral de contractes menores es publicarà en la pestaña 'Documents' de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Tota la informació referent a les licitacions anteriors al 13/07/2012, pot sol·licitar-se al correu del departament contratacion@alcoi.org