Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners Portada

Perfil del contractant i Contractació Administrativa

A partir del 13/06/2016

Les noves licitacions seran accessibles des de la plataforma de contractació del Sector Públic. Les licitacions iniciades amb anterioritat a esta data seguiran la seua publicació en la Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana.

Plataforma de contractació del Sector Públic.

 Plataforma de contractació del Sector Públic_Ple

A partir del 13/07/2012

Les licitacions fins al dia 12/06/2016, tant les subjectes com les no subjectes al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estan accessibles des de la plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana. A partir del 13/06/2016 estaran disponibles en la Plataforma de contractació del Sector Públic.

Plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana

 

Models