Relació de convenis

Comerç

Esports

Inspecció General de Serveis

Medi Ambient

Salut Pública

Serveis Socials

Urbanisme

  • Número conveni

   771.99.00049/09

  • Data Suscripció

   21/09/2009

  • Període de vigència

   21/09/2009 - 21/09/2014

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   30678/2020

  • Data Suscripció

   03/12/2020

  • Període de vigència

   03/12/2020 - 03/12/2025

  • Obligacions Ajuntament

   431.500,00€

  • Número conveni

   6167/2019

  • Data Suscripció

   27/06/2016

  • Període de vigència

   01/01/2016 - 31/12/2016

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   6167/2019

  • Data Suscripció

   09/11/2017

  • Període de vigència

   01/01/2017 - 31/12/2017

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   6167/2019

  • Data Suscripció

   23/07/2018

  • Període de vigència

   01/01/2018 - 31/12/2018

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   6167/2019

  • Data Suscripció

   20/05/2019

  • Període de vigència

   01/01/2019 - 31/12/2019

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   9643/2020

  • Data Suscripció

   12/05/2020

  • Període de vigència

   01/01/2020 - 31/12/2020

  • Obligacions Ajuntament

  • Número conveni

   16433/2021

  • Data Suscripció

   23/06/2021

  • Període de vigència

   01/01/2021 - 31/12/2021

  • Obligacions Ajuntament

Festes