Fondos de desarrollo regional (FEDER) Una manera de hacer Europa

3. Ciutat Integradora

  • Línia Estratègica 11. Promoció d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer dirigits a menors de 35 anys i majors de 65.
  • Línia Estratègica 12. Posada en valor d'espais urbans, formatius i de promoció econòmica que afavoreixin la inclusió social.