Fondos de desarrollo regional (FEDER) Una manera de hacer Europa

Bones pràctiques

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes les Estratègies de Comunicació i una eina essencial per a la gestió pública i per a l’avanç en la consecució dels objectius de la Política Regional Comunitària.

Els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades són els acordats per la xarxa GERIP, de responsables d’informació i publicitat. Aquests criteris són els següents:

 • L’actuació ha estat convenientment difosa entre els beneficiaris/es, beneficiaris/es potencials i el públic en general.
 • L’actuació incorpora elements innovadors.
 • Adequació dels resultats obtinguts als objectius establerts.
 • Contribució a la resolució d’un problema o feblesa detectada en l’àmbit territorial d’execució.
 • Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida.
 • Consideració dels criteris horitzontals d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, així com responsabilitat social i sostenibilitat ambiental.
 • Sinergies amb altres polítiques o instruments d’intervenció pública,

BONES PRÀCTIQUES 

DOCUMENTS

VÍDEOS

 • 1/12/2023. Vídeo Rehabilitació de la Torre-Portal de Cocentaina. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà. 

 • 15/12/2023. Vídeo Rehabilitació i restauració d'elements patrimonials del complex de Rodes. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà. 

 • 20/12/2023. Vídeo Conversió de Rodes en un edifici intel·ligent. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà. 

 • 20/12/2023.Vídeo Valoració de Rodes com un parc tecnològic-sociocultural. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà

 • 12/12/2023.Vídeo Infraestructures i explotació IOT. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà

 • 12/12/2023.Vídeo Millora i optimització de la despesa energètica a la Casa Consistorial. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà

 • 30/08/2023. Vídeo Bona Pràctica Comunicativa.Administració Electrónica. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà

 • 30/08/2023. Vídeo Bona Pràctica Comunicativa. Plataforma Smart. Projecte cofinançat amb Fons FEDER de la Unió Europea dins de l'EDUSI-Alcoidemà

 • 30/08/2023. Vídeo Bona Pràctica Comunicativa. Millora de l'accesibilitat i renovació del paviment al carrer Sant Francesc i adjacents d'Alcoi 

 • 21/01/2022. Vídeo Bona Pràctica Comunicativa. Revitalització i protecció del patrimoni cultural de l'antic espai industrial a l'illa de Rodes 

 • 21/01/2022. Vídeo Bona Pràctica Comunicativa. Reordenació i reurbanització de l'entorn de Renfe

 • 06/06/2021.Jornada EDUSI-Alcoidemà Green Day per donar a conéixer les millores per a la mobilitat, seguretat i accessibilitat introduïdes en el carrer Na Saurina d'Entença