Notícies 2021

AGENDA URBANA 2030 

EDUSI-ALCOIDEMÀ GREEN DAY

ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE L'ESTACIÒ DE RENFE 

SMART CITY

DIA D'EUROPA

RECUPERACIÓ DE L'ILLA DE RODES PER CONVERTIR-LA EN COMPLEXE TECNOLÒGIC-CULTURAL

REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC

EDUSI-ALCOIDEMÀ