Informació general

El departament de Patrimoni Municipal s’encarrega de la gestió dels béns immobles de titularitat municipal.