Observatori Municipal de Protecció Animal

D’acord amb la Declaració Universal dels Drets dels Animals és aprovada per la Unesco el 27 d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns drets que l’espècie humana ha de respectar. Els animals de companyia són cada vegada més variats, i en totes les legislacions modernes se’ls atorga la consideració de bé jurídic a protegir. 

L’Ajuntament té el deure de protegir als animals, d’acord amb les normes i principis constitucionals vigents, sense perjudici també del de vetllar per la seguretat de les persones i dels seus bens. D’altra banda, és prioritari d’aquest govern municipal augmentar la protecció dels animals i augmentar la convivència d’aquests amb les persones.

Per tot això s'ha creat l'Observatori de Protecció Animal de l´ajuntament d´Alcoi.

Reglament de funcionament de l'Observatori de protecció i benestar animal (pdf)

Actes: