Xarxa Salut

El IV Pla de Salut 2016-2020: "Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques" de la Comunitat Valenciana persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i comptant amb la participació ciutadana.

El IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula al voltant de cinc línies estratègiques, la innovació i reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les desigualtats en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida. Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut i té entre els seus valors i principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació ciutadana.

Les actuacions en l'àmbit local se centraran en:

  • Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.
  • Anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els recursos i contacte del qual s'arrepleguen en l'annex d'este document.
  • Desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal.

Avui en dia promoure i generar salut dins els nostres municipis ja no se limita a programar polítiques públiques i accions des de l’àrea de Salut o Benestar Social, ans al contrari; “Salut en totes les polítiques”, tal com s’esmena al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i també a la “ Estrategia de Promoción en el SNS”, ens proposa sortir de les parcel.les institucionals de l’àmbit sanitari, tradicionalment guiades des del model biomèdic i avançar cap al model dels determinants socials de la salut, per a la qual cosa és necessari que totes les árees implicades en gestionar polítiques públiques puguen fer la seva contribució a la construcció de ciutats saludables o, el que és el mateix, integrar la salut de forma transversal i treballar-la de forma intersectorial per anar posant en el centre de les decisions polítiques la sostenibilitat de la vida i les necessitats de les persones.

L'Ajuntament d'Alcoi s'ha adherit al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i a la Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana, "XarxaSalut". (Certificat (pdf))