12 de Maig Día Internacional de FM/EM/SFC/SQM

12 de Maig Dia Internacional d'FM/EM/SFC/SQM

El 12 de Maig se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, la Encefaliomelitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crònica i la Sensibilitat Química Múltiple. L'Ajuntament d'Alcoi pretén fer visible aquestes malalties millorant la consciència i la comprensió de la població sobre aquestes, aquestes presenten múltiples coincidències en la seua simptomatologia.

La Fibromiàlgia (FM) és un trastorn caracteritzat per dolor musculoesquelètic generalitzat acompanyat per fatiga i problemes de somni, memòria i estat d'ànim. Els investigadors creuen que la fibromiàlgia amplifica les sensacions de dolor perquè afecta la manera en què el cervell i la medul·la espinal processen els senyals de dolor i de no dolor.

Els símptomes sovint comencen després d'un esdeveniment, com un traumatisme físic, cirurgia, infecció o estrés psicològic significatiu. En altres casos, els símptomes s'acumulen progressivament amb el temps, sense que existisca un esdeveniment desencadenant.

Les dones són més propenses que els homes a desenvolupar fibromiàlgia. Moltes persones amb fibromiàlgia també tenen maldecaps tensionals, trastorns de l'articulació temporomandibular, síndrome de còlon irritable, ansietat i depressió.

Si bé no existeix una cura per a la fibromiàlgia, hi ha diversos medicaments que poden ajudar a controlar els símptomes. L'exercici, la relaxació i les mesures per a reduir l'estrés també poden ajudar.

La Encefalomielitis Miálgica (EM/SFC) és una afecció en el qual una persona té dolor prolongat que es propaga per tot el cos. El dolor quasi sempre està relacionat amb fatiga, problemes de somni, dificultat de concentració, maldecaps, depressió i ansietat.

Les persones amb fibromiàlgia també poden tindre sensibilitat en les articulacions, els músculs, els tendons i altres teixits blans.

No es coneix la causa. Els investigadors pensen que la fibromiàlgia es deu a un problema amb la manera en la qual el sistema nerviós central processa el dolor. Les possibles causes o desencadenants de la fibromiàlgia inclouen:

  • Trauma físic o emocional.
  • Una resposta anormal al dolor. Les àrees en el cervell que controlen el dolor poden reaccionar de manera diferent en les persones amb fibromiàlgia.
  • Alteracions del somni.
  • Infecció, com un virus, encara que no s'ha identificat cap.

La fibromiàlgia és més freqüent en dones que en homes. Les dones entre 20 i 50 anys són les més afectades.

Les següents afeccions es poden veure amb la fibromiàlgia o tindre símptomes similars:

  • Dolor prolongat (crònic) del coll o l'esquena
  • Síndrome de fatiga (crònica) prolongada
  • Depressió
  • Hipotiroïdisme (tiroides hipoactiva)
  • Malaltia de Lyme
  • Trastorns del somni

La Sensibilitat Química Múltiple (SQM) coneguda també com a intolerància ambiental idiopàtica, és una síndrome crònica d'etiologia i patogènia desconegudes, pel qual el pacient experimenta una gran varietat de símptomes recurrents, que impliquen diversos òrgans i sistemes, relacionats amb l'exposició a diverses substàncies en molt baixes dosis (a concentracions menors de les quals es consideren capaces de causar efectes adversos en la població general), com ara productes químics ambientals o aliments. L'estat del pacient pot millorar quan els suposats agents causants són eliminats o s'evita l'exposició a ells. Es tracta d'un procés que es desenvolupa de manera solapada i progressiva, i que afecta principalment dones de mitjana edat. Sol acompanyar-se també d'intoleràncies alimentàries, farmacològiques i d'un altre tipus. Amb freqüència cursa amb malalties associades, especialment la síndrome de fatiga crònica (SFC).

Més informació: