Responsable de premsa

L'Àrea de Comunicació de l'Ajuntament d'Alcoi té com a meta acostar la informació de la localitat a la ciutadania. Hi té un paper fonamental perquè és, alhora, una font i un canal que genera i gestiona la comunicació, ja que contribueix, a més, a satisfer el dret a la informació de la societat.

Té com a objectius: fer arribar a la ciutadania la gestió dels serveis de l'Ajuntament, millorar els canals de comunicació i generar confiança reforçant la imatge institucional.

La gestió del Gabinet de Premsa es basa en els valors de transparència, rigor, veracitat i actualitat.

Gabinet de Premsa

Gabinet de Premsa Casa Consistorial. Plaça d'Espanya s/n

Cap de Gabinet de Premsa: Fernando Moncho Vañó Telèfon: 965 53 71 33