Quadre de retribucions de dedicacions en règimen d'assistències