Està en: > Ajuntament > Corporació > Retribucions

Quadre de retribucions de dedicacions en règimen d'assistències