Calendari escolar 2023-2024

Dates d'inici i finalització del curs per etapes educatives

 • Educació Infantil Primària:
  • Inici: 11 de setembre de 2023
  • Finalització: 21 de juny de 2024
 • Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:
  • Inici: 11 de setembre de 2023
  • Finalització: 21 de juny de 2024
 • Formació Professional Bàsica, cicles de grau mitjà i cicles de grau superior:
  • Inici: 11 de setembre de 2023
  • Finalització: 21 de juny de 2024

Excepcionalment l’alumnat que curse Programes Formatius de Qualificació Bàsica, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.

L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic de segona oportunitat, iniciarà les activitats escolars el 13 de setembre de 2023 i finalitzarà el 21 de juny de 2024.

 • Formació de Persones Adultes:
  • Inici: 18 de setembre de 2023
  • Finalització: 19 de juny de 2024
 • Música i Dansa, Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments esportius de règim especial:
  • Inici: 20 de setembre de 2023
  • Finalització: 19 de juny de 2024
 • Ensenyament d’idiomes:
  • Inici: 25 de setembre de 2023
  • Finalització: 21 de juny de 2024
 • Vacances de Nadal, Pasqua i Festes Locals, per a totes les etapes educatives:
  • Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos
  • Pasqua: del 28 de març al 8* d'abril de 2024 (* El 8 d'abril està pendent de resolució de Conselleria d'Educació de canviar-lo pel 19 d'abril, Dia dels Músics) 
  • Festes Locals: 20 i 22 d'abril de 2024
  • Festius Locals Escolars: 7 de desembre de 2023, 18 de març de 2024 i  23 d'abril de 2024
 • Dies festius i no lectius per a totes les etapes educatives:
  • 9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana
  • 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya
  • 1 de novembre: Festa de Tots Sants
  • 6 de desembre: Dia de la Constitució
  • 8 de desembre: Dia de la Inmaculada Concepció
  • 19 de març: Dia de Sant Josep
  • 19 d'abril: Dia dels Músics 
  • 1 de maig: Dia Internacional del Treballadors