Guia d'activitats 2022-23

En aquesta guia d'activitats s'han coordinat les diferents actuacions pertinents des de les diferents delegacions municipals, així com amb altres organismes externs amb la finalitat d'unir les accions formatives i d'incorporar nous programes i campanyes que es proposen per als centres educatius de la ciutat durant el període 2022-23.

Guia municipal d'activitats 2022-2023 (pdf)