Guia municipal d'activitats educatives 2023-24

En aquesta guia d'activitats s'han coordinat les diferents actuacions pertinents des de les diferents delegacions municipals, així com amb altres organismes externs amb la finalitat d'unir les accions formatives i d'incorporar nous programes i campanyes que es proposen per als centres educatius de la ciutat durant el període 2023-24

Guia municipal d'activitats educatives 2023-24 (pdf).