Alcoi, Ciutat Educadora

Des de l'Ajuntament d'Alcoi estem convençuts de l'enorme poder de transformació social de l'educació. Reconeixem i donem suport a la valuosa labor educativa que realitzen tots els agents socials en la construcció d'aquest model de ciutat. Amb açò, assumim un compromís amb l'educació, i per això, la nostra ciutat forma part de la xarxa de Ciutats Educadores. És la nostra voluntat que Alcoi esdevinga un referent educatiu.

Malhauradament vivim en una societat amb uns índexs elevats de desigualtat social, en totes les seues dimensions: de gènere, de classe social, d´orientació sexual, d´origen ètnic o cultural, la qual cosa genera segregació. El nostre objectiu, doncs, és establir vincles entre els agents socials i unir tots els esforços de la comunitat educativa i la societat civil. D'aquesta manera s'enriqueix la nostra ciutat.

Alcoi aposta per la inclusió i la igualtat d´oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, l´educació per una ciutadania activa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, la sostenibilitat, etc.  Volem una ciutat accessible i interconnectada en què totes les persones compten amb els estímuls i les oportunitats d´aprenentatge que els permeten desenvolupar-se personalment i col·lectivament. Una opció que entén l´educació com un patrimoni col·lectiu al servei de la correcció de les desigualtats socials i que treballa per una educació digna i de qualitat.

Volem que celebreu amb nosaltres el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, i per això el 30 de novembre us invitem a renovar i fer públic el nostre compromís amb l'educació.

"Perquè l´educació és l´arma més poderosa per canviar el món". Nelson Mandela 

Video Alcoi Ciutat Educadora

Alcoi ciutat educadora