REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS D'ALCOI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 2 d’octubre de 2020, va acordar aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Escola Municipal de Belles Arts d’Alcoi.

REGLAMENT_REGIM_ INTERN_ BELLES_ARTS.pdf