Carta de Ciutats Educadores

La RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras) es va fundar en 1994 com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores. La RECE està integrada en una estructura internacional: l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores)

La Carta

És el document fundacional d’aquest moviment internacional que promou una visió de ciutat que situa l’educació com un vector de transformació social i de millora de la vida comunitària.

Carta Ciutats Educadores (pdf)