Inspecció General de Serveis

Enllumenat públic

Empresa adjudicatària: SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SL), CIF: A28002335

Per a comunicar qualsevol incidència, per mitjà de:

Altra informació d'interés:

Indicadors d'energia

Pla director de l'enllumenat públic

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics