Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General de Serveis

Banners

Eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d'Alcoi

Logo Generalitat Valenciana- PresidènciaUnió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional - Una manera de fer Europa

Projecte: «Eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d'Alcoi»

OT 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Subvenció: 410.994,77€

Procés de participació ciutadana en l'aprovació del Projecte, previ a la licitació.

Adjudicació del contracte C.1079, tramitat per procedimient obert simplificat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 d'abril de 2019, que determina que la millor oferta relació qualitat-preu és la presentada per l'empresa TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, SA, amb CIF A-13303763, pel preu oferit, IVA inclòs, de 911.746,86 euros.

Inici de les obres: dia 5 de juny de 2019 al carrer Tirant Lo Blanc.

Recepció de les obres: 15 de novembre de 2019.