Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

EIX MUNICIPAL CICLE-VIANANT INTEGRADOR DE LA TRAMA URBANA AMB LES VIES VERDES QUE INCIDEIXEN EN LA CIUTAT D'ALCOI

 

Projecte: «Eix municipal cicle-vianant integrador de la trama urbana amb les vies verdes que incideixen en la ciutat d'Alcoi»

OT 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Subvenció: 410.994,77€

Procés de participació ciutadana en l’aprovació del Projecte, previ a la licitació.

Ací pots consultar el procés de participació

Estat actual de l’expedient: 

Adjudicació del contracte C.1079, tramitat per procedimient obert simplificat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 d'abril de 2019, que determina que la millor oferta relació qualitat-preu és la presentada per l'empresa TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, SA, amb CIF A-13303763, pel preu oferit, IVA inclòs, de 911.746,86 euros.

Inici de les obres: dia 5 de juny de 2019 al carrer Tirant Lo Blanc.